Želite li da budete "sam svoj majstor", da sami uradite Vašu vizit kartu, da poređate fotografije za Vaš flajer... ili samo želite da nam olakšate posao? E, ovo je strana za Vas. Kompletna uputstva odakle da krenete.

Cenovnik proizvoda 2022

Katalog proizvoda

Katalog rokovnika i kalendara

* Za download kataloga, kliknite desnim dugmetom, pa onda Save As...

Uputstva

1. Kako pripremiti vizit karte?

2. Kako pripremiti flajer?

3. Kako pripremiti prospekt (na savijanje)?

4. Koja je razlika između ofsetnog i kunstdruk papira?

5. Kako dobiti crnu boju u štampi?

 

1. Kako pripremiti vizit karte?

 • Vizit karte se rade u standardnoj dimenziji 90mm x 50mm.
 • Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe.
 • Prilikom pripreme potrebno je ostaviti po milimetar sa svake strane za obrez (višak koji se odbacuje prilikom sečenja), tako da je, zapravo, format u pripremi 92mm x 52mm.
 • Sav bitan sadržaj (adresa, ime, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 5mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja vizit karte ne odseče nešto od toga.
 • Priprema za kolorne vizit karte se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema, odn. poleđina za vizit karte.
 • Vizit karte rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja.
 • Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost.
 • Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu.
 • Na kraju, pripremu ćemo u svakom slučaju pustiti u obliku, odn. kvalitetu koji nam donesete. Svaku intervenciju na pripremi ili proveru donete pripreme ćemo uraditi isključivo ako se unapred naglasi.
 • Ne oklevajte da nas pozovete ili pošaljete na email svako pitanje koje niste pronašli na sajtu ili nije najbolje objašnjeno.

Kliknite na neku od sličica iznad da biste videli primere dobro i loše urađenih vizit karata ili skinite šablone za izradu vizit karti za programe Corel Draw, Adobe Illustrator ili Adobe Photoshop.

2. Kako pripremiti flajer?

 • Flajer pripremiti u konačnoj dimenziji, plus 2mm sa svake strane. Na primer, ako je flajer u dimenzijama A6 (105mm x 148mm), pripremu je potrebno raditi u formatu 109mm x 152mm.
 • Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe.
 • Sav bitan sadržaj (adresa, tekst, ime firme, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 7mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja flajera ne odseče nešto od toga.
 • Priprema za kolorne flajere se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema.
 • Flajere rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja.
 • Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost.
 • Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu.
 • Na kraju, pripremu ćemo u svakom slučaju pustiti u obliku, odn. kvalitetu koji nam donesete. Svaku intervenciju na pripremi ili proveru donete pripreme ćemo uraditi isključivo ako se unapred naglasi.
 • Ne oklevajte da nas pozovete ili pošaljete na email svako pitanje koje niste pronašli na sajtu ili nije najbolje objašnjeno.

3. Kako pripremiti prospekt (na savijanje)?

 • Flajer pripremiti u konačnoj rasklopljenoj dimenziji, plus po 2mm sa svake strane. Na primer, ako je savijeni format u dimenzijama A4 (210mm x 297mm), pripremu je potrebno raditi u formatu 424mm x 301mm.
 • Iako se unutrašnji deo stranice ne obrezuje, i tu važi pravilo da treba odmaknuti sadržaj bar 5mm od ivice. S obzirom da se taj deo strane savija, postoji mogućnost da „big” (linija predviđena za savijanje) mrdne malo u neku od strana, tako da treba izbegavati uklapanje 2 stranice na sitnijim detaljima (na pr. tekst koji se nastavlja sa leve strane na desnu)
 • Ukoliko brošura ima više strana, potrebno je spajati strane po sistemu - poslednja i prva, druga i pretposlednja itd. Konkretno, ako brošura ima 12 strana (broj strana mora biti deljiv sa 4), dobićete 6 različitih fajlova, odn. 6 različitih strana (ako program u kojem radite podržava višestranični rad) po redosledu - 12. i 1. strana, 2. i 11. strana, 10. i 3. strana, 4. i 9. strana, 8. i 5. strana, 6. i 7. strana.
 • Rezolucija mora biti minimum 300dpi (tačaka po inču). Za sve ispod toga ne garantujemo maksimalnu oštrinu nakon štampe.
 • Sav bitan sadržaj (adresa, tekst, ime firme, logo i sl.) je u pripremi potrebno odmaći bar 7mm od ivice, što zbog estetskih razloga, što zbog izbegavanja da se prilikom obrezivanja brošure ne odseče nešto od toga.
 • Priprema za kolorne brošure se rade u CMYK režimu, odn. Grayscale ako je u pitanju jednobojna priprema.
 • Brošure rađene u nekom drugom kolornom režimu (na primer RGB) ćemo uraditi, ali ne garantujemo verodostojnost boja.
 • Poželjno je da tekst bude ostavljen kao vektorski objekat kako bismo dobili u štampi najveći kvalitet, odn. najbolju čitljivost.
 • Ukoliko radite pripremu u nekom od programa za vektorsku grafiku (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator i sl.), tekst je potrebno konvertovati u krive pre nego što nam donesete pripremu.
 • Na kraju, pripremu ćemo u svakom slučaju pustiti u obliku, odn. kvalitetu koji nam donesete. Svaku intervenciju na pripremi ili proveru donete pripreme ćemo uraditi isključivo ako se unapred naglasi.
 • Ne oklevajte da nas pozovete ili pošaljete na email svako pitanje koje niste pronašli na sajtu ili nije najbolje objašnjeno.

Primer prospekta sa dimenzijama, linijama za obrez i marginama

4. Koja je razlika između ofsetnog i kunstdruk papira?

Ofsetni papir spada u „jeftiniju” klasu papira. Namenjen je jednostavnijoj štampi (memorandumi, jednobojni flajeri itd). Njegove prednosti su što je pogodan za kasnije uštampavanje (kroz štampač, na primer), pisanje beleški (notesi, sveske, rokovnici itd), a mane što upija boju, pa štampa na njemu deluje "jeftino" i nezasićeno. Zbog tog razloga nije pogodan za štampanje velikih obojenih površina.
Kunstrduk papir je u narodu poznat kao ˜„masniji” papir. Štampa na njemu deluje luksuzno, ima sjaj, boje deluju žive i jarke, a manje je podložan gužvanju i upijanju štamparske boje. Zbog toga je pogodan za štampu svih kolornih materijala, kako jednostranih, tako i obostranih. Cena je malo veća u odnosu na ofsetni papir, međutim nije poželjno koristiti ga za štampu robe koja je namenjena uštampavanju, odn. pisanju.
Zbog raznolikosti u debljini na njemu je moguće štampati sve - od flajera, preko vizit karti, pa sve do korica za knjige i ambalaže.
5. Kako dobiti crnu boju u štampi?

Mnogi ljudi greše kada prilikom pripreme stave crnu boju koja im na ekranu deluje crno. Kasnije u štampi dolazi do toga da ta crna obično "povuče" na neku drugu boju (na pr. teget, braon, bordo i sl.).
Kako se kolorna štampa radi iz četiri komponente, tj. boje (CMYK - Cyan - plava, Magenta - roze, Yellow - Žuta i Black - Crna) koje svojom kombinacijom daju sve ostale boje, tako je potrebno i te boje pravilno iskoristiti da bi se dobila odgovarajuća nijansa. S obzirom da je crna boja, jedna od osnovnih komponenti, nema potrebe u nju dodavati ostale komponente. Što znači, crna boja se radi isključivo iz crne boje. Njena CMYK vrednost treba da bude C:0 M:0 Y:0 K:100.
Sa druge strane, crna boja spada u pokrivne (overprint) boje, tj. ako se crna boja štampa preko postojeće štampe, pokriće je u potpunosti. Kako bi se olakšao sam proces štampe i izbegle greške prilikom pasovanja boja, potrebno je crnu boju označiti kao pokrivnu. Programi poput Adobe Illustrator-a i Corel Draw-a automatski rade ovaj postupak, međutim, ako pripremu radite u Adobe Photoshop-u, potrebno je primeniti postupak prikazan na slikama ispod.

Postupak dobijanja crne boje u Adobe Photoshop-u


Sistem kolorne ofset štampe. Obratiti pažnju na uklapanje crnog teksta (adresa) sa kolornom podlogom.


Primer loše i dobro urađenog crnog teksta na toniranoj podlozi

Postoje i izuzeci kada je za crnu boju potrebno dodati još po 20% ostalih komponenti (boja), kao na primer kada je potrebno dobiti neku veću površinu obojenu u crnu. Crna boja će imati veće zasićene ako se koristimo tom kombinacijom (c:20 m:20 y:20 k:100). Ukoliko niste sigurni kako ovo da uradite, ne oklevajte da nas kontaktirate.