Jednostavno! Kvalitetom rada smo stekli poverenje naših saradnika, a samim tim i povećali obim posla. Dokle god budemo održavali kvalitet, moći ćemo da konkurišemo cenom. Dakle, kod nas je matematika više nego jednostavna GTI = kvalitet > cena

Cenovnik proizvoda 2022

Katalog proizvoda

Katalog rokovnika i kalendara

* Za download kataloga, kliknite desnim dugmetom, pa onda Save As...

Cenovnik


* Cene su privremeno uklonjene zbog oscilacija u ceni repro-materijala. Pozovite ili pošaljite poruku da saznate detalje.

Vizit karteFlajeriMemorandumiBlokovska robaKolorna štampaNalepniceKoverte

VIZIT KARTE

Papir: 350g/m2 kunstdruk.; Format: 9x5 cm.

Komada 500 1000 2000 5000
Jedna boja 12 € 16 € 24 € 48 €
Dve boje 20 € 24 € 32 € 56 €
Tri boje 28 € 32 € 40 € 64 €
Najbolja ponuda Pun kolor (sa plastifikacijom) + gratis crno-bela poleđina - 12 € 22 € 50 €
 • Štampanje na specijalnim papirima radimo na upit.
 • 90mm x 50mm je standardni format vizit karti. Naravno, možete štampati vizit karte svih dimenzija, u dogovoru sa nama.
 • Plastifikacija se dodatno naplaćuje, osim za kolorne vizit karte gde je uračunata u cenu
 • Ukoliko je za štampu potrebna izrada filmova to povećava cenu štampe za 5 € po boji (odnosi se na štampu u jednoj, dve ili tri boje).
Vrh strane

FLAJERI

Papir: 80g/m2 ofsetni;

Komada 500 1000 2000 4000
A6 Jedna boja 9.5 € 10 € 12 € 14 €
A5 Jedna boja 10 € 12 € 14 € 22 €
A6 Dve boje 17 € 18 € 20 € 22 €
A5 Dve boje 18 € 20 € 22 € 40 €
A6 Tri boje 25 € 30 € 35 € 40 €
A5 Tri boje 26 € 31 € 37 € 47 €
A6 Četiri boje 33 € 34 € 35 € 36 €
A5 Četiri boje 34 € 35 € 36 € 44 €
 • Broj boja se može kombinovati sa štampom na poleđini. Tako se dvostrani flajer sa po jednom bojom napred i nazad računa kao dvostrani flajer. Flajer sa 3 boje napred i jednom pozadi se računa kao četvorobojni flajer. I tako redom.
 • U štampu flajera nije uračunata cena filma. Ukoliko to štampa zahteva, cena filma se naplaćuje 5 € po boji.
 • Rok za izradu flajera je 4 radna dana. Ukoliko je potrebna izrada u roku do 48h, cena se uvećava za 200%

Papir: 135g/m2 kunstdruk;

Komada 500 1000 2000 4000
Najbolja ponuda A6 Pun kolor jednostrano 25.5 € 27 € 32 € 36 €
Najbolja ponuda A5 Pun kolor jednostrano 27 € 32 € 36 € 50 €
Najbolja ponuda A6 Pun kolor obostrano 33.5 € 38.5 € 42 € 47 €
Najbolja ponuda A5 Pun kolor obostrano 38.5 € 42 € 47 € 90 €
 • U štampu kolornih flajera uračunata je cena filma.
 • Rok za izradu flajera je 7-10 radnih dana. Ukoliko je potrebna izrada u roku do 48h, cena se uvelićava za 200%.
Vrh strane

MEMORANDUMI

Papir: 80g/m2; Format: A4

Komada 200 500 1000 2000 5000 10000
Jedna boja 10 €; 12 € 15 € 25 € 55 € 100 €
Dve boje 18 € 20 € 24 € 38 € 86 € 135 €
Tri boje 26 € 29 € 31 € 49 € 110 € 170 €
Četiri boje / Kolor 34 € 39 € 44 € 70 € 130 € 210 €
 • 80g/m2 papir ulazi u cenu štampe. Ako štampate na debljim papirima cena se povećava u zavisnosti od izabrane gramature papira.
 • Ukoliko je za štampu potrebna izrada filmova to povećava cenu štampe za 5 €. po boji.
Vrh strane

BLOKOVSKA ROBA

Papir : NCR - samokopirajući. Format : A4, 100 listova u bloku

Komada 2 bloka 5 blokova 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100blk.
Jedna boja 13 € 17 € 28 € 36 € 41 € 88 € 152 €
Dve boje 19 € 26 € 41 € 52 € 60 € 112 € 187 €
Tri boje 25 € 34 € 54 € 68 € 80 € 136 € 222 €
Četiri boje 31 € 43 € 67 € 84 € 99 € 160 € 257 €
 • A4 je uobičajni format, ali možete štampati i u manjim i u većim formatima. Kada su manji formati u pitanju, možete cene su iste, ali tiraž je duplo veći ukoliko je duplo manji format u pitanju (A5), odn. tri puta veći tiraž ako se radi trećina A4 itd.
 • Ako u kompletu imate 2 lista onda je to blok od 50 kompleta,
 • U cenu nije uračunata numeracija, perforacija, klamovanje ili neka druga dorada. Numeracija se radi po potrebi i računa se kao još jedna boja (to jest kao još jedan prolaz kroz mašinu)
 • Ukoliko je za štampu potrebna izrada filmova to povećava cenu štampe za 5 € po boji.
Vrh strane

KOLOR ŠTAMPA - brošure, katalozi, prospekti, itd.

Papir: 135g/m2 kunstdruk. Bez plastifikacije

Komada 500 1000 2000 4000 8000
A4 4/0 61 € 68 € 104 € 167 € 279 €
A4 4/4 77 € 106 € 147 € 240 € 386 €
A3 4/0 68 € 83 € 139 € 223 € 391 €
A3 4/4 122 € 158 € 242 € 343 € 523 €
 • 135g/m2 papir ulazi u cenu štampe. Ako štampate na debljim papirima cena se povećava u zavisnosti od izabrane gramature papira.
 • Plastifikacija se dodatno naplaćuje.
 • Savijanje i sečenje tabaka se ne naplaćuje. Tako da, recimo, štampom jednog obostranog tabaka formata A3, dobijate 4 strane formata A4.
 • 4/0 predstavlja jednostrani pun kolor (4 boje napred, 0 boja nazad).
 • 4/4 predstavlja obostrani pun kolor (4 boje napred, 4 boje nazad).
 • Priprema (do 1h posla) je uračunata u cenu. Za pripremu koja iziskuje više vremena - cena po dogovoru
Vrh strane

NALEPNICE

Papir: Muflon (samolepljivi papir). Dimenzija: 90mm x 50mm

Komada 250 kom 500 kom 1000 kom 2000 kom
Jedna boja 10 € 12.5 € 16 € 25 €
Dve boje 18 € 22 € 26 € 35 €
Kolor
(sa filmovanjem)
60 € 65 € 71 € 77 €

Papir: Muflon (samolepljivi papir). Dimenzija: A6 (105mm x 148mm)

Komada 250 kom 500 kom 1000 kom 2000 kom
Jedna boja 14 € 17 € 25 € 41 €
Dve boje 22 € 25 € 33 € 50 €
Kolor
(sa filmovanjem)
62 € 67 € 77 € 90 €

Papir: Muflon (samolepljivi papir). Dimenzija: A5 (148mm x 210mm)

Komada 250 kom 500 kom 1000 kom 2000 kom
Jedna boja 17 € 25 € 41 € 80 €
Dve boje 25 € 33 € 50 € 94 €
Kolor
(sa filmovanjem)
67 € 77 € 88 € 154 €
 • Filmovanje za jednobojnu i dvobojnu štampu se računa 5 € po boji.
 • U cenu je uključeno sečenje nalepnica. Ricovanje se dodatno naplaćuje po dogovoru.
 • Plastifikacija se dodatno naplaćuje.
Vrh strane

KOVERTE

Ameriken (23x11cm)

Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 14 € 25 € 45 € 63 € 81 €
Dve boje 19 € 31 € 55 € 76 € 96 €
Tri boje 24 € 38 € 65 € 90 € 111 €
Četiri boje 28 € 45 € 75 € 105 € 127 €

B5 (17,6x25cm)

Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 16 € 30 € 55 € 78 € 101 €
Dve boje 21 € 37 € 65 € 91 € 116 €
Tri boje 26 € 43 € 75 € 105 € 131 €
Četiri boje 30 € 50 € 85 € 120 € 147 €

A4 (21x29,7cm)

Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 18 € 35 € 65 € 93 € 121 €
Dve boje 23 € 42 € 75 € 106 € 136 €
Tri boje 28 € 48 € 85 € 120 € 151 €
Četiri boje 32 € 55 € 95 € 133 € 167 €
 • Cena je ista bez obzira da li su koverte sa ili bez prozora, odn. bez obzira da li je prozor na levoj ili desnoj strani
 • U cenu nije uračunato filmovanje, a po potrebi se dodatno naplaćuje 5 € po boji.
Vrh strane
* Cene su privremeno uklonjene zbog oscilacija u ceni repro-materijala. Pozovite ili pošaljite poruku da saznate detalje. Inače su cene izražene u Eur, a plaćanje je isključivo u dinarskoj provivrednosti po srednjem kursu NBS na dan porudžbine materijala. Radnja je obveznik PDV-a tako da je na gore navedene cene potrebno dodati još 20% PDV-a.